In Γραμματική By Βικτόρια

Μηδέν άρθρο στα αγγλικά

Επιπλέον γνωρίζουμε αόριστο και οριστικό άρθρο, υπάρχει επίσης ένα άρθρο μηδέν στην αγγλική γλώσσα zero article Τι είναι το άρθρο μηδέν και όταν χρησιμοποιείται; Στην πραγματικότητα, το αντικείμενο μηδέν είναι η έλλειψη του αντικειμένου ως τέτοια πριν το ουσιαστικό. Το άρθρο αυτό, το οποίο, κατ ‘αρχήν, θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους κανόνες, αλλά λόγω των περιστάσεων δεν είναι απαραίτητο. Όταν ρίχνουμε το άρθρο ή καταναλώνουν μηδενική άρθρο στην αγγλική γλώσσα;


Μηδέν άρθρο στην αγγλική γλώσσα, που συνοδεύεται από:

 1. Ουσιαστικά στον πληθυντικό με τη γενική έννοια (στον ενικό ουσιαστικό μπροστά σε τέτοια κατάσταση για να το αόριστο άρθρο a / an

  I saw letters on the table. – I saw letters on the table. – Είδα την επιστολή πάνω στο τραπέζι.

  Lions are dangerous animals. – Lions are dangerous animals. – Λιοντάρια — επικίνδυνα ζώα.

 2. Ουσιαστικά ως συνάρτηση της θεραπείας:

  Good morning, captain! – Good morning, captain! – Καλημέρα, καπετάνιος!

  What’s the matter, doctor? – What’s the matter, doctor? – Τι είναι αυτό, ο γιατρός;

 3. Ουσιαστικά που ακολουθεί το ρήμα to be to become to turn

  The Browns are actors. – The Browns are actors. – Browns — ηθοποιούς.

  He turned musician. – He turned musician. – Έγινε ένας μουσικός.

 4. Μετρήσιμα ουσιαστικά σε γενικές γραμμές:
  • Περίληψη weather love life music history light time beauty κλπ)

   Love is often unrequited. – Love is often unrequited. – Η αγάπη είναι συχνά απλήρωτη.

  • πραγματικό meat grass sugar wood glass gold κ.λ.π.)

   This table is made of wood. – This table is made of wood. – Αυτός ο πίνακας είναι κατασκευασμένο από ξύλο.

   She drinks a lot of milk. – She drinks a lot of milk. – Πίνει πολύ γάλα.

   Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πραγματικό ουσιαστικό είναι αόριστο άρθρο, ουσιαστικά είναι μετρήσιμα και να αλλάξει το νόημά τους: glass = a mirror (καθρέφτης).

 5. Αριθμούς Καρδινάλιος στο ουσιαστικό όταν τον καθορισμό του περιγραφικού τύπου:

  Three women entered the room. – Three women entered the room. – Τρεις γυναίκες μπήκαν στο δωμάτιο.

  lesson six – το έκτο , page thirty-two – τριακοστή δεύτερη σελίδα

 6. Κραυγές που αποτελείται από μετρήσιμα ουσιαστικά σε πληθυντικό ή μετρήσιμα ουσιαστικά (ενικό, αντίστοιχα):

  What clouds! – What clouds! – Ποια είναι τα σύννεφα!

  What loud music! – What loud music! – Ποια είναι η δυνατή μουσική!

 7. Λόγια few και little όταν εκφράζουν μια αρνητική τιμή, η έλλειψη οτιδήποτε:

  He speaks little English, we can’t communicate. – επικοινωνήσουμε. He speaks little English, we can’t communicate. – He speaks little English, we can’t communicate. – Λέει λίγο στα αγγλικά, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε.

 8. Ουσιαστικά η οποία δυνητικά μπορούν να συνδυαστούν σε μια ομάδα «οικογένεια και το σχολείο» εάν χρησιμοποιούνται σε γενικές γραμμές, αλλά όχι σε ένα συγκεκριμένο τρόπο home school college mother κ.λπ.):

  When does school end? – When does school end? – Όταν τα τέλη μαθήματα στο σχολείο;

 9. Δύο ή περισσότερα ουσιαστικά όταν αφορούν το ζεύγος των έμψυχο ή άψυχο οντότητες:

  Father and mother are watching TV. – Father and mother are watching TV. – Η μαμά και ο μπαμπάς είναι μπροστά στην τηλεόραση.

 10. Τα ονόματα των χωρών, πόλεων, δρόμους, τις γλώσσες, τα βουνά, κλπ.:
 11. I’m from England. – I’m from England. – Είμαι από την Αγγλία.

  She speaks French. – She speaks French. – Μιλάει γαλλικά.

 12. Μηδέν άρθρο της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη για λόγους συντομίας στις διαφημίσεις, ενδείξεις, τίτλους εφημερίδων και περιοδικών στα αγγλικά, τηλεγραφήματα, λεζάντες, συνταγές στα αγγλικά, κλπ.:
 13. Earthquake in Japan. – Earthquake in Japan. – Σεισμός στην Ιαπωνία.

  Road closed. – Road closed. – Κλειστός δρόμος.

 14. Καταναλώνει μηδενική άρθρο στην αγγλική γλώσσα και την ονομασία των οχημάτων:
 15. He goes to work by car. – He goes to work by car. – Πηγαίνει στη δουλειά με το αυτοκίνητο.

 16. Μηδέν άρθρο της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη και αν υπάρχουν άλλοι καθοριστικοί παράγοντες από ένα ουσιαστικό:

  I have some information. – I have some information. – Έχω κάποιες πληροφορίες.

 17. Χρησιμοποιούμε ένα άρθρο το μηδέν, και όταν πρόκειται για όλους τους εκπροσώπους μιας τάξης (μετρήσιμα ουσιαστικά στον πληθυντικό έννοια «όλα»):

  Kangaroos are common in Australia. – Kangaroos are common in Australia. – Καγκουρό κοινά στην Αυστραλία.

Πρέπει να προστεθεί ότι η παρουσία του αντικειμένου μηδέν στην αγγλική γλώσσα είναι πολύ αισθητή στην επιστημονική βιβλιογραφία.

Το θέμα αυτό συνδέεται στενά με την άλλη, όπως περιγράφεται στα άρθρα που πρέπει να δώσουν προσοχή:

 • «Το αόριστο άρθρο στην αγγλική γλώσσα»
 • «Το οριστικό άρθρο στα αγγλικά»
 • «Η θέση του αντικειμένου στην αγγλική γλώσσα»
 • «Τα άρθρα των ουσιαστικών ως συνάρτηση της εφαρμογής»

Μετά την ανάγνωση τους, σας προτείνουμε να περάσει το παρακάτω τεστ: «. Δοκιμή # 1 σχετικά με τη χρήση των άρθρων στην αγγλική γλώσσα»

 

Γραμματική

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>