In Γραμματική By Βικτόρια

Αόριστες αντωνυμίες στα αγγλικά — Μέρος 2

Αν διαβάζετε αυτό το υλικό, που προφανώς έχετε διαβάσει το πρώτο άρθρο αφιερωμένο αόριστες αντωνυμίες στα αγγλικά (αόριστες αντωνυμίες στα αγγλικά — Μέρος 1). Όπως μπορείτε να δείτε, αυτό είναι η μεγαλύτερη ομάδα της αντωνυμίες. Επιπλέον, για κάθε μία από αυτές θα πρέπει να μιλήσει ξεχωριστά, δεδομένου ότι έχουν τη δική τους αποχρώσεις του χρήση. Ναι, και το πλαίσιο στο οποίο αυτές χρησιμοποιούνται μπορεί επίσης να ποικίλει.


Η έμφαση σε both

Μετάφραση αυτής της αντωνυμίας θα πρέπει αυτά τα λόγια: τόσο ο ίδιος όσο και το άλλο? και … και. Σε ρωσικά, η λέξη χρησιμοποιείται στην ομιλία αρκετά συχνά. Πώς θα χρησιμοποιήσετε αυτό το αντωνυμίας στην αγγλική γλώσσα; Ως αντωνυμία, επίθετο, εκτελεί τη λειτουργία της την επιμέτρηση της ποινής. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι το ουσιαστικό που ορίζεται σε αυτή την κατάσταση μπορεί να συνοδεύεται από το οριστικό άρθρο.

Both these shops are too expensive. – shops are too expensive. – Και τα δύο από αυτά τα καταστήματα είναι πάρα πολύ ακριβό.

Both my friends are invited to this party. – my friends are invited to this party. – Τόσο ο φίλος μου καλούνται σε αυτό το μέρος.

Αόριστες αντωνυμίες both χρησιμοποιείται ως αντωνυμία και ένα ουσιαστικό. Στη συνέχεια, η λειτουργία του στην πρόταση — αντικείμενο, αντικείμενο, το όνομα του κατηγορήματος. Όταν both ένα θέμα σε μια πρόταση, το ρήμα-κατηγόρημα θα πρέπει να τεθεί στον πληθυντικό.

Both of them are mine. – are mine. – Είναι και οι δύο ορυχείου.

We were both in the hospital. – in the hospital. – Ήμασταν τόσο στο νοσοκομείο.

I know two versions of what has happened. Both are correct. – are correct. – Ξέρω ότι οι δύο εκδοχές για το τι συνέβη. Και οι δύο είναι σωστές.

Did you watch the movies I advised you? – Yes, I’ve seen Did you watch the movies I advised you? – Yes, I’ve seen both — Είδες την ταινία, εγώ θα σε συμβούλευα; — Ναι, είδα και τους δύο.

Σημειώστε τη θέση του επ ‘αόριστον αντωνυμία both

 • πριν από το ρήμα-κατηγόρημα?
 • μετά το βοηθητικό ρήμα to be
 • μεταξύ του βοηθητικού ρήμα, εάν υπάρχουν δύο?
 • μετά από ένα αποκλειστικό ρήμα (αν έχουμε το συνδυασμό του τροπικού ρήματος και το απαρέμφατο)?
 • πριν από το βοηθητικό ή του τρόπου εκτέλεσης ρήμα σε σύντομες απαντήσεις?
 • μετά τις αντωνυμίες στην αντικειμενική περίπτωση.

They both took part in this competition. – took part in this competition. – Και οι δύο πήραν μέρος σε αυτό το διαγωνισμό.

They should both be disqualified! – be disqualified! – Και τα δύο θα πρέπει να αποκλειστεί!

We have both been tested. – been tested. – Ήμασταν και οι δύο ελέγχονται.

Who will tell him? – We Who will tell him? – We both will. — will. — Ποιος μπορεί να του πει; — Και οι δυο μας.

I am fond of them both. — Μου αρέσουν και τα δύο.

Και τέλος, εδώ είναι ένα πράγμα: αόριστη αντωνυμία both που δεν χρησιμοποιούνται σε αρνητικές προτάσεις. Για να τον βοηθήσει και να αντικαταστήσει την αντωνυμία έρχεται neither το οποίο θα συζητήσουμε στη συνέχεια.

Neither of them believed me. – believed me. – Και οι δύο δεν με πιστεύετε.

Αντωνυμίες either neither

Η πρώτη από τις παρουσιάζονται αντωνυμιών μεταφράζεται «ένας ή ο άλλος από τους δύο, είτε και των δύο», και, κατά συνέπεια, αναφέρεται σε δύο πρόσωπα ή αντικείμενα. Όταν η αντωνυμία, επίθετο, χρησιμοποιείται με μετρήσιμα ουσιαστικά στον ενικό.

Either book will do. – book will do. – Οποιαδήποτε από αυτές τις (δύο) βιβλία κάνουμε.

I didn’t like either restaurant. – restaurant. – Δεν μου αρέσει ούτε το ένα ούτε το άλλο εστιατόριο. (και δύο εστιατόρια)

Όταν either — είναι ένα ουσιαστικό, αντωνυμία, συχνά συνοδεύεται από το πρόσχημα of

Either of you may come. – may come. – Οποιοσδήποτε από εσάς μπορεί να έρθει.

Μην ξεχνάτε: αν either είναι υποκείμενο, κατηγόρημα ρήμα θα πρέπει να τοποθετούνται σε ενικό αριθμό.

Either of the examinations was failed. – was failed. – Τόσο η εξέταση δεν παραδόθηκαν. (και οι δύο αποτυχίες δοκιμή)

Αρνητική επιλογή either — είναι μια αόριστη αντωνυμία neither Και έχει την κατάλληλη μετάφραση: ούτε το ένα ούτε το άλλο? ηο.

Neither of my friends is reliable. – friends is reliable. – Όχι για κανένα από τους φίλους μου δεν μπορεί να εμπιστευθεί.

Is she German or British? – Is she German or British? – Neither . She is American. – . She is American. – . She is American. – Είναι μια γερμανική ή αγγλική γλώσσα; — Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αυτή είναι Αμερικανός.

Αντωνυμίες each every

Μεταξύ αυτών των δύο αόριστες αντωνυμίες στην αγγλική γλώσσα υπάρχει μια μικρή διαφορά: ο πρώτος χρησιμοποιείται για έναν περιορισμένο αριθμό προσώπων ή αντικειμένων, και η δεύτερη δεν έχει όρια. Μετάφραση από αυτά είναι το ίδιο — ο καθένας (από every ακόμη «μόνο»).

Εργάζεται ως αντωνυμία, επίθετο, each τοποθετήθηκε πριν μετρήσιμα ουσιαστικό στον ενικό.

Each man will be paid according to his ability. – man will be paid according to his ability. – Κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να καταβληθεί σύμφωνα με την ταξινόμηση του.

Each building contains twenty flats. – building contains twenty flats. – Κάθε σπίτι έχει είκοσι διαμερίσματα.

Αλλά ως ένα ουσιαστικό, αντωνυμία είναι μια λέξη που στις περισσότερες περιπτώσεις (αλλά όχι πάντα) η εταιρεία έχει μια πρόθεση of

He gave each of us a ticket. – a ticket. – Μας έδωσε σε κάθε ένα εισιτήριο.

The apples cost 20 pence each — Τα μήλα είναι είκοσι πένες ανά τεμάχιο.

Αλλά η αόριστη αντωνυμία every μπορεί να λειτουργήσει μόνο ως αντωνυμία, ένα επίθετο μπροστά από μετρήσιμα ουσιαστικά στον ενικό.

Not every man can swim. – man can swim. – Όχι ο καθένας ξέρει πώς να κολυμπούν.

He checked the buses coming every ten minutes. – ten minutes. – Έλεγξε τα λεωφορεία που έρχονται κάθε δέκα λεπτά.

Behind every great man there is a great woman. – great man there is a great woman. – Πίσω από κάθε μεγάλο άνδρα βρίσκεται μια μεγάλη γυναίκα.

Στο πρώτο άρθρο μιλήσαμε για τις αντωνυμίες που προέρχονται από τα λόγια του some any no somebody anyone nothing anywhere etc Αόριστες αντωνυμίες every μπορούν επίσης να σχηματίσουν άλλες αντωνυμίες με τις λέξεις body one thing where everybody everyone (κάθε, κάθε, όλα) everything (όλα) everywhere (παντού). Στην πρόταση οι λέξεις αυτές (εκτός από everywhere υπόκεινται ή χρησιμοποιούνται ως ουσιαστικά, αντωνυμίες. Σημείωση: το ρήμα-κατηγόρημα τους έχει μια μοναδική μορφή.

Everyone has his own opinion. – has his own opinion. – Ο καθένας έχει τη δική του γνώμη.

Everybody hates him. – hates him. – Ο καθένας τον μισεί. (Όλοι μισεί).

Everything you know about fitness is a lie. – you know about fitness is a lie. – Ό, τι ξέρετε για το γυμναστήριο, είναι ένα ψέμα.

English is everywhere — Αγγλικά είναι παντού!

Αντωνυμίες other another

Μετάφραση αντωνυμίες other / another είναι οι λέξεις «άλλες, το άλλο.» Και τα χρησιμοποιούμε και πώς μπορούμε να τα ουσιαστικά και επίθετα όπως. Αν είναι μια αντωνυμία, επίθετο, το βάζουμε μπροστά από ένα ουσιαστικό (σε οποιοδήποτε αριθμό). Επιπλέον, πριν από την αντωνυμία other μπορεί να προσδιοριστεί και, και το αόριστο άρθρο. Σε συνδυασμό με το αόριστο άρθρο an παίρνουμε αντωνυμίας another το οποίο μπορεί επίσης να μεταφραστεί ως «ακόμη».

We must find some other way. – way. – Πρέπει να βρούμε έναν άλλο τρόπο.

There was no other place to go. – place to go. – Περισσότερα υπήρχε πουθενά να πάει.

We shall visit the other parks tomorrow. – parks tomorrow. – Θα πρέπει να επισκεφθείτε άλλα πάρκα αύριο.

Let’s join them another time. – time. – Ας πάμε μαζί τους την επόμενη φορά.

Will you have another cup of coffee? – cup of coffee? – Θα είναι πιο καφέ;

Αντωνυμίες other another που χρησιμοποιούμε για να αντικαταστήσει ένα ουσιαστικό στον ενικό: αν θέλετε να αντικαταστήσετε τη λέξη με το αόριστο άρθρο, θα ρίξουμε another εάν ένα ορισμένο — the other Εάν πρέπει να αντικαταστήσετε ένα ουσιαστικό στον πληθυντικό, χρησιμοποιήστε τη φόρμα others

She has bought one bag, and now she is going to buy another — Αγόρασε ένα σάκο, και τώρα πρόκειται να αγοράσετε ένα άλλο.

There is one key in this drawer. Where is There is one key in this drawer. Where is the other — Σε αυτό το πλαίσιο ένα κλειδί. Πού αλλού;

I chose this article because there were no others describing this problem. – describing this problem. – Επέλεξα αυτό το άρθρο επειδή δεν υπήρχε άλλος, που περιγράφει το πρόβλημα.

Η αντωνυμία one

Τα νεώτερα αόριστη αντωνυμία στην αγγλική γλώσσα, στην οποία δίνουμε προσοχή, είναι η αντωνυμία one Ως ουσιαστικό, αντωνυμία, η λέξη χρησιμοποιείται:

 • Όπως υπόκεινται σε αορίστου προσωπικές προτάσεις:

  One must study English. – must study English. – Είναι απαραίτητο να μάθουν αγγλικά.

 • Για να αποφευχθεί η επανάληψη ουσιαστικό που ανέφερα νωρίτερα:

  Don’t you want to buy a dictionary? – Thanks. I have Don’t you want to buy a dictionary? – Thanks. I have one — Δεν πρόκειται να αγοράσετε ένα λεξικό; — Σας ευχαριστώ, έχω ένα (μία).

  The white bridge is longer than the black one — Το λευκό μήκος γέφυρα μαύρο.

  We have two different questions. Which We have two different questions. Which one would you like to answer? – would you like to answer? – Έχουμε δύο διαφορετικές ερωτήσεις. Ποιο θα θέλατε να απαντήσετε;

Ωστόσο, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μετά τις κτητικές αντωνυμίες — my his her our your their — και μετά ουσιαστικά στην κτητική περίπτωση.

This is my book. Yours is on the other table. – is on the other table. – Αυτό είναι το βιβλίο μου. Ο φίλος σου είναι πάνω στο τραπέζι. (όχι your one)

My house is bigger than Jack’s. – My house is bigger than Jack’s. – Το σπίτι μου είναι περισσότερο στο σπίτι του Jack. (όχι Jack’s one)

Πληροφορίες που περιγράφουν αόριστες αντωνυμίες στην αγγλική γλώσσα, να πάρει αρκετό. Ως εκ τούτου, αν μπορείτε να μάθετε το υλικό των δύο άρθρων, μπορεί δικαίως να είμαστε περήφανοι τον εαυτό σας!

 

Γραμματική

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>